AAA

Szkolenia

Szkolenia

Firma WObit proponuje bogatą ofertę szkoleń technicznych skierowaną do firm, mającą na celu podnoszenie kompetencji technicznych oraz poszerzanie umiejętności i wiedzy uczestników.

 

Dla kogoDla kogo? Oferta jest skierowana dla osób związanych z automatyką przemysłową i robotyką, pracującą w działach technicznych, utrzymania ruchu, automatyków, osób zarządzających produkcją, jak również dla menadżerów i dyrektorów firm produkcyjnych i integratorskich.

LokalizacjaLokalizacja Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy WObit w Dęborzycach k. Pniew. W przypadku dużego zainteresowania ze strony klienta istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w jego siedzibie.

CzasCzas trwania Szkolenia są jednodniowe i trwają ok. 7-8 godzin.
Odbywają się zwykle w godzinach 08:30 - 16:00.

MiejscaLiczba miejsc Minimalna ilość uczestników to 4 osoby, maksymalna ilość uczestników to 12 osób.
Jeśli liczba uczestników nie osiągnie wymaganego minimum, firma WObit zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin lub odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni przed jego planowanym terminem.

StudenciDla studentów Istnieje możliwość organizacji szkoleń dedykowanych dla studentów, prosimy wtedy o kontakt mailowy bądź telefoniczny (+48 61 22 27 419) celem uzgodnienia szczegółów.

Harmonogram szkoleń

Nazwa szkoleniaTerminKosztMiejsce  
W najbliższym czasie nie ma zaplanowanych szkoleń.

Warunki uczestnictwa

Regulamin szkoleń

 

Organizator szkolenia

 

Organizatorem szkolenia jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe WObit Elżbieta Ober, Katarzyna Ober-Degórska, Jacek Ober s. c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerami: 74659/2010, 2859 oraz 64923/2009, REGON: 301507140, NIP 7831661475.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 2. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. Jeśli liczba uczestników szkolenia nie osiągnie wymaganego minimum, firma WObit zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin lub odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni przed jego planowanym terminem.

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przez: wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www.wobit.com.pl lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer 61 222 74 39 lub mailem na adres wobit@wobit.com.pl.
 2. Po otrzymaniu przez firmę WObit wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w terminie do 2 dni roboczych zostanie wysłane mailowo potwierdzenie otrzymania zgłoszenia udziału w szkoleniu.
 3. Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze specjalistą ds. komunikacji marketingowej firmy WObit.
 4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Firma WObit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta lub gdy nie zgłosi się minimalna ilość osób (4).
 5. Jeśli liczba uczestników nie osiągnie wymaganego minimum, firma WObit zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin lub odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni przed jego planowanym terminem.

 

Warunki płatności

 1. Organizator pobiera opłatę za szkolenie z góry. Wysokość opłaty podana jest każdorazowo
  w ofercie szkolenia. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury pro-forma, która wraz z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Fakturę pro-forma należy uiścić w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu wpłaty za szkolenie Organizator wystawia fakturę VAT.
 4. Brak zapłaty za usługę w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału
  w szkoleniu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Zamawiającego.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator może zastosować rabat.
 6. Opłata za szkolenie jest kwotą brutto.
 7. Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach teoretyczno-praktycznych, materiały szkoleniowe, realizację programu na sprzęcie szkoleniowym, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek.
 8. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca szkolenia Uczestników oraz kosztów noclegu, chyba że oferta szkolenia zawiera taką informację.

 

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić firmie WObit w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę uczestnika należy przekazać pracownikowi Sekretariatu firmy WObit dzwoniąc na numer 61 222 74 10 lub wysyłając e-mail na adres wobit@owobit.com.pl.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia.
 3. Uczestnicy w każdym momencie mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.

Opinie

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Szkolenie oceniam bardzo dobrze, dużo informacji praktycznych

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Przydatne informacje, możliwość sprawdzenia wiedzy w praktyce sprawia, że szkolenie jest ciekawe

Poznaj nowoczesne technologie pomiarowe

Szkolenie oceniam znakomicie. Atmosfera była przyjazna. Zaplecze merytoryczne było pod ręką. Każde pytanie znalazło odpowiedź

Poznaj nowoczesne technologie pomiarowe

Szkolenie bardzo wartościowe z możliwością zadawania pytań i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Daje możliwość poznania już znanych z opisów, nieznanych produktów.

Poznaj nowoczesne technologie pomiarowe

Ocena bardzo dobra. Niezwykle ciekawe i praktyczne informacje

Szkolenie praktyczne z zakresu sterowników PLC i paneli HMI Kinco

Szkolenie świetne merytorycznie. Pozwalało połączyć wiedzę teoretyczną przekazaną przez prowadzącego z praktyka poprzez ćwiczenia wykonane przy komputerze

Szkolenie praktyczne z zakresu sterowników PLC i paneli HMI Kinco

Szkolenie pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym było bardzo dobre. Kolejność omówienia programu była odpowiednia, pozwalała na zrozumienie wszystkich etapów podczas programowania

Sięgnij po robotykę

Bardzo klarowne przedstawienie tematyki z zastosowaniem robiących wrażenie metod (prezentacje multimedialne jak i stanowiskowe).

Sięgnij po robotykę

Szkolenie dało mi odpowiedź na wiele pytań, z którymi walczyłem od pewnego czasu w kwestii modernizacji procesu w mojej firmie.

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Szkolenie oceniam pozytywnie, wykładowcy z dużą wiedzą i pasją.

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Szkolenie zostało przeprowadzone etapami, wprowadzając w tematykę szkolenia oraz przechodząc do dalszych zagadnień, również praktycznych. Wszystko było wytłumaczone w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Ocena bardzo dobra, panowie posiadają dużą wiedzę w tematach, które były poruszane na szkoleniu. Miła atmosfera, chęć wyjaśniania wszelkich zagadnień.

Zaprogramuj sterownik PLC i panel HMI

Szkolenie zorganizowane bardzo dobrze, materiał przedstawiony w zrozumiały i jasny sposób.

Zaprogramuj sterownik PLC i panel HMI

Ciekawe i bardzo dobrze zorganizowane. Optymalna ilość osób w grupie. Praktyczne przykłady wykładowców.

Sięgnij po robotykę

Wygodna, przemyślana infrastruktura szkolenia, dobra kolejność, serdeczność, itd.

Sięgnij po robotykę

Szkolenie dobrze zorganizowane, informacje przydatne, przekazane w przystępny sposób.

Szkolenie praktyczne z zakresu sterowników PLC i paneli HMI Kinco

Bardzo dobra organizacja stanowiska pracy.

Szkolenie praktyczne z zakresu sterowników PLC i paneli HMI Kinco

OK. Miła atmosfera, Harmonogram OK, Infrastruktura OK, Kompetentni prowadzący.

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Bardzo dobra, praktyczne przykłady i połączenie teorii z praktyką.

Dobierz właściwy napęd do aplikacji

Szkolenie na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Osoby prowadzące z bardzo dużym zapleczem wiedzy na dany temat.

Sięgnij po robotykę

Ocena jest bardzo dobra. Prowadzący w bardzo przyjazny i przystępny sposób omawiali swoje tematy.

Sięgnij po robotykę

Szkolenie bardzo ciekawe, zorganizowane w sposób profesjonalny.