Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

BS5-K2M

Mikroczujniki fotooptyczne z serii BS5

Czujniki służą do wykrywania małych obiektów lub znaczników i szczelin w tarczach metalowych lub z tworzywa. Trzy różne obudowy pozwalają na mocowanie boczne (BS5-T2M), na wprost (BS5-K2M) lub kątowe (BS5-L2M). Czujnik składa się z plastikowej obudowy zawierającej zatopiony w tworzywie układ scalony oraz nadajnika i odbiornika znajdujących się za przesłoną z dymnego tworzywa.

Czujnik ma stały rozstaw między nadajnikiem a odbiornikiem o wartości 5mm i rozpoznaje najmniejszy obiekt o wymiarach 0,8x1mm. Wewnętrzny układ scalony dopuszcza szeroki zakres napięcia zasilania czujnika od +5 do +24VDC. Sygnał wyjściowy dostępny jest w postaci wyjścia w standardzie otwarty kolektor z tranzystorem NPN o maksymalnym prądzie 100mA. Dodatkowe wejście kontrolne pozwala na przełączanie trybu pracy czujnika (załączanie przy oświetleniu / załączanie przy zasłonięciu).

Maksymalna częstotliwość pracy 2 kHz pozwala na pomiar prędkości obrotowej lub "zauważanie" szybko przemieszczającej się przesłony lub obiektu. Wewnętrzny układ scalony zawiera układ kontroli nadprądowej wyjścia. Cztery srebrzone płaskie styki służą do wciskania odpowiedniego złącza lub do podlutowania przewodów. 

Własności: 

 • małe wymiary, wbudowany wzmacniacz, tranzystor NPN dla wyjścia typu otwarty kolektor
 • wybieralne warianty typów
 • światło ON / Ciemność ON
 • wysoka częstotliwość odpowiedzi
 • zasilanie DC +5..+24V (podłączenie do układu scalonego lub kontrolera przekaźników)
 • struktura ochronna przed kurzem
 • czerwona dioda LED dla sprawdzenia stanu (włączony / wyłączony) 
Odległość detekcji5mm
Typ czujnikaprzezierny
Zasilanie5-24VDC
WyjścieNPN otwarty kolektor
Sposób działanialight on / dark on
Stopień ochronyIP50
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;