Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Sterowniki silników krokowych

Sterowniki silników krokowych

W ofercie WObit dostępne są różnorodne sterowniki własnej produkcji przeznaczone do kontroli silników krokowych.

Większość to sterowniki silników dwufazowych bipolarnych, ale dostępne są również sterowniki do jednoczesnej kontroli wielu osi, generatory trajektorii pozwalające na zaprogramowanie określonego ruchu silnika. 

Sterowniki silników krokowych umożliwiają sterowanie silnikami krokowymi za pomocą sygnałów kroku i kierunku (STEP/DIR). Prędkość obrotowa zależy od częstotliwościimpulsów podanych na krok, natomiast położenie wału silnika zależy od liczby tych impulsów.  

Sterowanie mikrokrokowe

Sterowanie mikrokrokowe różni się od pełnokrokowego tym, że każdy krok podzielony jest na wiele mniejszych mikrokroków. Dzięki temu uzyskuje się przede wszystkim większą rozdzielczość, a co za tym idzie płynniejszą i cichobieżną pracę.

Powodem rezonansu silnika jest pulsujące dostarczanie energii. Przykładowo, dzięki zastosowaniu mikrokroku 1/32, energia dostarczana na jeden mikrokrok jest ograniczana tysiąckrotnie w porównaniu do pracy pełnokrokowej i blisko trzystukrotnie w porównaniu z pracą półkrokową.

Płynna praca silnika wywołuje efekt elektrycznej przekładni. Standardowy krok podzielony może być od 2 do ponad 256 razy. W praktyce już przy podziale 8 i 16 uzyskuje się zadowalające rezultaty zmniejszenia wpływu rezonansu silnika. Silnik krokowy jest silnikiem synchronicznym. Obroty rotora powodowane są rotacją kluczowanego elektronicznie pola magnetycznego. 

ProduktPrąd na fazę [A]Napięcie zasilania [V]Maksymalny podział krokuTryb pracyZapytaj o produkt
SIC1840.2 - 412...40 DC642 fazowy bipolarny
SIC1740.2 - 312...36 DC1282 fazowy bipolarny
ProduktPrąd na fazę [A]Napięcie zasilania [V]Maksymalny podzial krokuTryb pracy  InterfejsyZapytaj o produkt
STC102-WP0.8 - 2.510...20 AC83x 2 fazowy bipolarny
SFC1331 - 3.518...36 DC8*5 fazowy (10 przewodów)
SQCA2442.5 - 412...36 DC644x 2 fazowy bipolarnywbudowany optoizolator LPT
SMC1043.812...36 DC642- fazowy bipolarny
SMC1240.5 -3.612...36 DC1282 fazowy bipolarny
SUC63-BK37...24 DC22 fazowy unipolarny
SMC50-B0.15 - 0.7515...28 DC82 fazowy bipolarny
SUC63-BP37...24 DC22 fazowy unipolarny
SMC50-M0.15 - 0.7515...28 DC82 fazowy bipolarny
SMC51-BP0.4 - 1.511...36 DC162 fazowy bipolarny
SMC52-M0.9 - 2.517...28 DC82 fazowy bipolarny
SMC52-WP0.9 - 2.517...28 DC82 fazowy bipolarny
SMC61-RP0.4 - 1.511...36 DC22 fazowy bipolarny
SMC62-BP0.3 - 218...36 DC82 fazowy bipolarny
SMC62-WP0.3 - 218...36 DC82 fazowy bipolarny
SMC63-RP0.4 - 311...36 DC22 fazowy bipolarny
SMC64v2-BP1.2 - 3.518...36 DC162 fazowy bipolarny
SMC64-WP V21.2 - 3.518...36 DC162 fazowy bipolarny
SMC81-RP0.5 - 1.511...36 DC322 fazowy bipolarny
SMC116-GP3 - 6.718...36 DC82 fazowy bipolarny
SMC108v2815...75 DC162 fazowy bipolarny
SMC139-WP3 - 8.225...75 DC162 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;