Rejestracja klienta


Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu rejestracyjnym, pozwolą Tobie na zarejestrowanie się w Strefie Niskich Cen, a tym samym na swobodne skorzystanie z oferty promocyjnej wybranych produktów. Strefa Niskich Cen nie jest sklepem internetowym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zrealizowania zamówień złożonych w Strefie Niskich Cen i otrzymania odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu otrzymywania informacji o promocjach produktów firmy WObit (marketing produktów własnych) lub art. 6 ust. 1 lit. a) w celu otrzymywania Newslettera;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości w pełni skorzystania z promocyjnej oferty wybranych produktów lub brakiem możliwości przesłania zapytania drogą e-mailową;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym, chyba, że wyrazisz na to zgodę zaznaczając odpowiednią treść zgody;
Produkt został wybrany.
Przejdź do koszyka
.